I dag op til 30% rabat på plakater
Når du køber for mindst 249 kr.

 

Generelle vilkår
Personer under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne bestille. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene uden varsel. Læs mere om vores generelle vilkår.

 

Bestilling
Alle almindelige bestillinger sker via internettet. Ved placering af en ordre på en konto, der er registreret som virksomhed, skal den registrerede virksomhed i alle henseender betragtes som aftalebunden juridisk part.

 

Pris og betaling
Samtlige priser på vores websted er dagsaktuelle priser. Priser kan vises enten som eksklusive moms (25%) eller som inklusive moms (25%), alt afhængig af, om du har valgt indstillingen for virksomhed eller privatperson. Moms og eventuelle fragtomkostninger fremgår på ordreoversigten, inden du inden du bekræfter dit køb. Hvis momsen ændres, forbeholder vi os ret til at ændre priserne tilsvarende. Prisjusteringer kan foretages når som helst uden varsel. Gallerix sælger kun til personer og virksomhede, som kan betale med kreditkort/betalingskort eller via faktura.

 

Sikre betalingsløsninger
Det er 100 % sikkert at handle hos Gallerix. Vores betalingsløsninger leveres og håndteres af Klarna.

 

Forsinkede betalinger
Ved forsinket betaling ved fakturakøb gælder de vilkår, som defineres i forbindelse med fakturakøb.

 

Orginalfiler
Originalfiler skal levereres iht. retningslinjerne fra Gallerix. Hvis de angivne retningslinjer ikke følges, kan Gallerix ikke holdes ansvarlige for slutresultat af det bestilte produkt. Gallerix forbeholder sig ret til at anvende trykte materialer som reference, hvis ikke andet udtrykkeligt ønskes fra kunden.

 

Tolerance
Ved produktfremstilling kan der forekomme afvigelser i farve og format f.eks. pga. skærmbilledkalibrering. I disse tilfælde kan reklamationsretten ikke tillempes.

 

Levering og fragt
Leveringsdagen er den dag, hvor du som kunde får din bestilte vare levereret. Risikoen for produktet overgår til kunden ved modtagelse af produktet. I tilfælde af, at kunden vælger ikke at indløse en bestilt forsendelse, debiteres kunden omkostningerne for tilsvarende fragt (tur/retur), postforskudsafgift samt håndteringsafgift i alt 200DKK. Hvis et produkt/en forsendelse skades under transporten, anbefaler vi dig snarest at anmelde skaden til Gallerix via e-mail.

 

Leveringstid
Leveringstiden beregnes fra den dato, hvor en ordre oprettes. Leveringstiden er altså det tidsrum, som ligger mellem bestilling, og at du som forbruger får din vare. Vær opmærksom på, at i de tilfælde hvor din bestilte vare skal trykkes med egen original, kræves det at du som kunde ved bestillingen overdrager en fuldstændig og godkendt original. Ellers kan leveringstiden blive justeret med den tid, det tager at få godkendelse fra dig som kunde af den original, som skal trykkes.

 

Forsinket betaling
Hvis kunden er mere end 30 dage forsinket med betalingen, efter at Gallerix har anmodet kunden om at betale det forfaldne beløb, kan Gallerix ved skriftlig henvendelse til kunden ophæve aftalen helt eller delvis.

 

Fortrydelsesret og åbent køb
Produkter og indpakning skal være i samme tilstand som ved modtagelsen, dvs uanvendt, ikke stødt eller beskadiget. Du står for returfragten ved benyttelsen af fortrydelsesret og åbent køb i 30 dage. Du kan bestille en returfragtseddel i vores webshop. For produkter der trykkes efter kundernes ønsker og er personlige, tilbyder vi ikke åbent køb. Ved køb af produkter på hjemmesiden har kunden en 14 dages opsigelsesperiode. Hvis en vare er forseglet, skal du ikke bryde forseglingen, hvis du vil være i stand til at udøve din fortrydelsesret. Kun produkter i uåbnet emballage kan returneres med fortrydelsesret.

 

Billeder og farvetryk
Kunden er ansvarlig for rettighederne til de billeder, som sendes ind. Vi forbeholder os ret til at afvise billeder, som af os anses som værende umoralske. Der kan være forskel på farverne på forskellige skærme og på det trykte resultat, alt afhængig af kalibreringen af din skærm. Gallerix påtager sig intet ansvar for forskel på resultatet mellem skærm og faktisk tryk.

 

Garanti og reklamation
Vores produkter levereres med de garantier, som producenten eller leverandøren tilbyder os. Du kan som kunde ikke påberåbe dig yderligere produktgaranti fra Gallerix. Garantien er desuden personlig, hvilket betyder at du ikke kan få et produkt repareret hos os, hvis du har købt produktet hos andre.

Du har altid ret til at pakke varerne ud og kontrollere funktion og finish.

Privatpersoner har iht. købeloven (3) års reklamationsret, uanset hvilken garantiperiode som gælder på en vare. Reklamation skal foretages inden for rimelig tid, efter at fejlen opdages. Fejl på produkter, som bemærkes, skal være opstået før eller under leveringen. Ved fejl, som opstår efter leveringen, kan Gallerix ikke holdes ansvarlige, hvis fejlen opstår som følge af kundens uagtsomhed eller uforsigtig håndtering, som ikke er forenelig med produktets udformning eller tilsigtede anvendelse. Reklamation skal sendes skriftligt til Gallerix via e-post:

[email protected]

En skriftlig reklamation skal indeholde kundenummer, ordrenummer samt årsagen til reklamationen, og hvis der er fundet produktskader, dokumentation på disse skader.

Ved godkendt reklamation erstattes kundens eventuelle returnerings- og fragtomkostninger.

 

Retur
Hvis du ønsker at returnere en vare, skal du udfylde vores returformular. Vi sender dig derefter en returseddel. Retur sendes til Gallerix AB:

Gallerix AB
Västergatan 6D
SE-352 30 Växjö
Sverige

Du som forbruger / køber betaler eventuelle returomkostninger i de tilfælde, hvor du som forbruger udøver enhver fortrydelsesret.

Gallerix betaler eventuelle returomkostninger for returnering af det klagede produkt, når klagen er godkendt.

 

Transport
Hvis en vare beskadiges eller bortkommer under transporten fra Gallerix til kunden, skal transportøren betragtes som ansvarlig.. Hvis en vare skades eller bortkommer, hvis kunden på eget initiativ sender den tilbage, er den kunde, som er afsender, ansvarlig for varen. Gallerix anbefaler derfor, at alle forsendelser pakkes omhyggeligt i originalindpakningen eller tilsvarende emballage. Returforsendelser bør sendes som sporbare forsendelser.

Hvis du som kunde opdager, at en forsendelse er synligt transportskadet, skal dette reklameres med det samme til pakkebudet. Hvis du ved udpakning opdager, at indholdet er beskadiget, skal du snarest muligt rette henvendelse til [email protected].

Du som forbruger/køber betaler eventuelle returomkostninger, hvis du som forbruger benytter en eventuel fortrydelsesret.

Gallerix betaler eventuelle omkostninger for returnering af reklamerede produkter.

 

Ansvar for fejl
Gallerix skal i overensstemmelse med vilkårene nedenfor og med den hurtighed, som omstændighederne kræver, på egen bekostning afhjælpe fejl i produkter, som består i, at de ikke opfylder de aftalte specifikationer, eller hvad loven angiver.

Gallerix ansvar omfatter ikke fejl, som er uden betydning for produktets anvendelse, og som ikke indebærer ulejlighed for kunden.

Gallerix ansvar omfatter ikke:

1. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne med andet udstyr eller andet tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion;
2. fejl, som er forårsaget af, at kunden foretager ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke sker i overensstemmelse med instruktionerne fra Gallerix;
3. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne på en anden måde end den, som fremgår af brugerdokumentationen, eller af forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjepart eller af andre omstændigheder uden for Gallerix kontrol;

 

Ansvarsbegrænsning (gælder kun virksomheder)
Hvis der opstår skadeserstatningsansvar eller erstatningspligt for Gallerix iht. forhåndenværende generelle vilkår, og hvis der ikke foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed, er ansvaret begrænset til et samlet beløb svarende til købsprisen for det eller de produkter, som erstatningsansvaret omfatter.

Gallerix ansvar omfatter kun direkte tab. Gallerix ansvar omfatter således ikke indirekte tab, som f.eks. tabt forretningsvirksomhed, eller skader som Gallerix ikke med rette kunne forventes at have regnet med ved aftalens indgåelse, og hvis konsekvenser denne heller ikke kunne forventes at have undgået eller overvundet.

Skulle Gallerix være forhindret i at levere eller alternativt foretage omlevering, hvis en sådan leveringspligt bliver urimeligt belastende som følge af arbejdskonflikt eller andre omstændigheder, som parterne ikke er herre over, f.eks. brand, krig, mobilisering eller uventede militære indkaldelser af tilsvarende proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, oprør og opløb, transportforhindringer, varemangel, brændstofmangel, samt forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af lignende omstændigheder, som beskrives i dette punkt, er Gallerix fritaget fra alt ansvar undtaget reklamationer og kreditering af savnede produkter.

 

Voldgift eller tvist
Gallerix følger europæiske og internationale standarder.

 

Virksomhed:
Gallerix AB
Västergatan 6D
35230 Växjö
Sverige
556775-9393

Øvrige oplysninger
Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i information, samt fejl i specifikationer, på samtlige i vores sortiment forekommende artikler og tjenester. Alle billedoplysninger på vores sider skal ses som illustrationer, og vi kan ikke garantere, at billederne gengiver varens nøjagtige udseende og beskaffenhed.

Ikrafttrædelsesdato: 2020-03-01